Proiect de acord de colaborare între RCR, FRAS și ACR

FIA Historic Sportscars

Motor Clasic Magazin a fost invitată să participe la o întrunire informală organizată pe 27 noiembrie la sediul Retromobil Club România. Scopul acestei întruniri la care au fost prezenți membri ai FRAS, ACR și RCR a fost acela de se pune baza unui dialog pentru normalizarea relațiilor dintre aceste instituții în folosul motorsportului istoric românesc.

proiect-de-acord

Dezvoltarea foarte puternică a mișcării retro în peisajul automobilistic național atît prin apariția primului campionat dedicat competițiilor de regularitate clasică și sportivă (CRRVI), dar și a numeroaselor evenimente care implică prezența automobilelor istorice inclusiv în cadrul altor manifestări sportive de tradiție precum copmetițiile de viteză în coastă sau raliuri impune armonizarea unor regulamente tehnice și sportive, precum și alte proceduri între entitățile care gestionează aceste activități, respectiv: Retromobil Club România (RCR) – autoritatea națională FIVA, Automobil Clubul Român (ACR)- autoritate națională FIA (organizator al etapelor automobilistice sportive internaționale) și Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) – autoritatea sportivă națională afiliată Ministerului Tineretului și Sportului, tutelara printre altele a Campionatului Național de Viteză în Coastă DUNLOP (CNVCD) și a Campionatului Național de Raliuri Dunlop (CNRD).

Demersul inițiat de RCR vine și pe fondul anunțului recent de colaborare dintre FIA și FIVA http://www.fiva.org/site/en/legislation/fia-fiva-different-similar-objectives/ prin care ambele foruri își oferă calitatea reciprocă de membru cu drepturi depline, lucru care demostrează că dacă există o voință comună rezultele apar imediat.

Pe fondul acestei realități și a faptului că motorsportul este practicat de oameni care împart aceeași pasiune și că prezența în competiții și evenimente a vehiculelor istorcie atrage o mare mai vizibilitate, benefică inlcusiv organizatorilor și publicului s-a constatat că este idadecvat, nerealist și nelucrativ ca aceste concursuri, evenimente și campionate să nu fie armonizate din punctul de vedere al calendarelor competiționale, al regulamentelor tehnice și de participare, astfel încât concurenții să poată fi prezenți la cât mai multe manifestări.

Sibiu Classic Challenge 2016, foto Andrei Toboșar
Sibiu Classic Challenge 2016, foto Andrei Toboșaru

Din acest motiv Retromobil Club România propune într-o primă fază un „proiect de acord de colaborare” redactat în urma constatării unei voințe comune a celor trei organizații de a coopera în vederea și cu unicul scop al „dezvoltării automobilismului sportiv istoric în România”. Acest proiect, care are doar un rol informativ prevede următoarele:

Art. 1: Părțile se angajează să depună toate eforturile pentru organizarea unui calendar competițional anual care să nu suprapună evenimentele CNRD, CNVCD (tutelate de FRAS), etapele internaționale FIA tutelate de ACR și etapele CRRVI (tutelat de RCR), precum și alte evenimente importante pentru mișcarea sportivă nașională și istorică precum Retromobil Fest sau alt eveniment asemănător.

Art.2: În scopul enunțat la Art.1 părțile convin să intervină pe lângă organismele afiliate lor care sunt organizatoare de competiții astfel încât calendarele să fie armonizate.

Art.3: Acolo unde va fi posibil, în scopul de a mări amploarea evenimentelor promovate, Părțile convin să depună toate diligențele pe lângă organismele afiliate lor astfel încât un număr tot mai mare de evenimente să fie organizate în comun și să conțină secțiuni competiționale, atât de viteză cât și de regularitate clasică și/sau sportivă.

Art.4: În cazul evenimentelor tutelate comun descrise la Art. 3, fiecare organism își va conserva competențele organizaționale și de reglementare legate de competițiile  de viteză sau regularitate clasică și/sau sportivă. În toate aceste cazuri bugetarea va fi negociată și agreată separat, pentru fiecare eveniment în parte.

Art.5: Părțile se angajează sa-și promoveze reciproc evenimentele, a minima prin postarea pe propriile canale media (website) al fiecărei organizații a evenimentelor celorlalte.

Art. 6: Din motive ce țin mai degrabă de lungimea Galelolr de Premiere decât de voința Părților de a le organiza în comun, declararea, acordarea și celebrarea titlurilor anuale va continua să fie organizată separat de către fiecare Parte.

Art.7: Prezentul Acord intră în vigoare la data ratificării de către organismele de conducere ale Părților.

Art 8: Pentru implementarea prezentului Acord, se constituie un grup permanent de lucru alcătuit din câte doi reprezentanți ai fiecărei Părți și un Președinte ales de comun acord.”

Asupra componenței grupului de lucru vom reveni într-o postare ulterioară.

Important este că s-a făcut un prim pas, Retromobil Club România a încercat deschiderea unei uși spre o nouă eră nu doar a motorsportului istoric, dar a întregii mișcări sportive auto din România.